Seismisk händelse i Malmberget, 2 juni 2022

2 juni 2022

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade klockan 13.35 den 2 juni och har preliminärt lokaliserats till malmkroppen ViRi:s hängvägg på 968 meters avvägning.

 

Uppmätta vibrationsnivåer: