Seismisk händelse i Malmberget 2 juni 2015

2 juni 2015

Klockan 14.54 den 2 juni inträffade en seismisk händelse med preliminär magnitud 1,8 i Alliansens hängvägg på 627 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Konsum Malmberget 1,85 mm per sekund. Händelsen har känts av i samhället. Bergmekaniker har besiktat närliggande områden och inga skador har rapporterats.

Klockan 14.54 den 2 juni inträffade en seismisk händelse  med preliminär magnitud 1,8 i Alliansens hängvägg på 627 meters avvägning*. Högsta uppmätta vibration: Konsum Malmberget 1,85 mm per sekund. Händelsen har känts av i samhället. Bergmekaniker har besiktat närliggande områden och inga skador har rapporterats.

*LKAB mäter djupet i Malmbergsgruvan från toppen på Välkommaberget. Djupet anges därför som en avvägning i antal meter från den nollpunkten.