Seismisk händelse i Malmberget 2 januari 2022

2 januari 2022

En seismisk händelse med en magnitud på 1,2 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade kl. 03:06 den 2 januari och har lokaliserats till malmkroppen Alliansens hängvägg på –676 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B-V: 3,75 mm/s.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: