Seismisk händelse i Malmberget, 2 februari 2022

2 februari 2022

​En seismisk händelse inträffade i malmbergsgruvan 2 februari kl 17:18. Händelsen hade en preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,5 och lokaliserades till malmkroppen Parta på 1046 meters avvägning.

Högsta uppmätta utslag på fast installerade vibrationsmätare var 4,20 mm/s på Furuvägen 16-L.

Övriga utslag på vibrationsmätare i samhället: