Seismisk händelse i Malmberget 2 december 2015

2 december 2015

I dag, onsdag den 2 december kl 14:28, inträffade en seismisk händelse i Malmberget. Preliminär magnitud på den lokala skalan är beräknad till 2,1.

I dag, onsdag den 2 december kl 14:28, inträffade en seismisk händelse i Malmberget. Preliminär magnitud på den lokala skalan är beräknad till 2,1.

Händelsen har lokaliserats till Printzskölds hängvägg på 600 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Konsum Malmberget: 2,95 mm/s.