Seismisk händelse i Malmberget 2 april 2020

3 april 2020

En seismisk händelse med preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 21:51 den 2 april och har preliminärt lokaliserats till Hoppet liggvägg på – 1033 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16 L: 1,30 mm/s.