Ännu en seismisk händelse i Malmberget 19 september 2018

19 september 2018

En seismisk händelse inträffade klockan 20:59 den 19 september i Fabian hängvägg. Händelsen inträffade på 667 meters avvägning och har en preliminär magnitud på 1,1 enligt den lokala skalan.

Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Norra Kungsallén 15-T.

Mätpunkt/ Värde/ Enhet