Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 19 september 2018

19 september 2018

En seismisk händelse inträffade klockan 11:57 den 19 september i Partas liggvägg. Händelsen inträffade på 1044 meters avvägning och har en preliminär magnitud på 1,4 enligt den lokala skalan.

Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Malmstavägen 11 – T 2.85 mm/s.

Mätpunkt/ Värde/ Enhet