Seismisk händelse i Malmberget 19 september 2018

19 september 2018

En seismisk händelse inträffade klockan 06:15 i Fabians hängvägg i malmbergsgruvan. Händelsen inträffade på 475 meters avvägning och uppmättes till en lokal magnitud på 1,3.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 2,7 mm/sekund på Norra Kungsallen 15 – T.

Mätpunkt/ Värde/ Enhet