Seismisk händelse i Malmberget 19 mars 2016

19 mars 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 06.03 lördag 19 mars i malmkroppen Partas liggvägg på 1 026 meters avvägning. Preliminär magnitud var 1,7 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration 1,65 mm per sekund på Furuvägen 16. Den seismiska aktiviteten är hög i området och därför stängs produktionen i Parta av tillfälligt tills aktiviteten sjunkit.

En seismisk händelse inträffade klockan 06.03 lördag 19 mars i malmkroppen Partas liggvägg på 1 026 meters avvägning. Preliminär magnitud var 1,7 på den lokala skalan och högsta uppmätta vibration 1,65 mm per sekund på Furuvägen 16. Den seismiska aktiviteten är hög i området och därför stängs produktionen i Parta av tillfälligt tills aktiviteten sjunkit.

UPPDATERAD INFORMATION 21 MARS: Den seismiska aktiviteten har avtagit och produktionen har därför återupptagits.