Seismisk händelse i Malmberget 19 maj 2021

19 maj 2021

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,6 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 00.34 den 19 maj och har preliminärt lokaliserats till Parta hängvägg på 763 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16 till 3,35 mm/s.

Uppmätta vibrationer