Seismisk händelse i Malmberget 18 oktober 2019

18 oktober 2019

Händelsen skedde kl. 07:59 den 18 oktober och har preliminärt lokaliserats till Printzsköld hängvägg på – 715 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Konsum Mbgt -V: 1,7 mm/s.

Övriga mätpunkter:Konsum Mbgt-V  1,70  mm/s Kaptensvägen 4 B-T  1,50  mm/s Södra Kungsallén 10-T  0,80  mm/s Norra Kungsallén 15-T  0,65  mm/s Järnvägsgatan 19-L  0,55  mm/s