Seismisk händelse i Malmberget 17 november 2021

17 november 2021

En seismisk händelse inträffade i Malmberget den 17 november klockan 00.56. Händelsen lokaliserades till Printzsköld hängvägg på 916 meters avvägning och uppmättes till magnitud 1,5 på den lokala skalan.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: