Seismisk händelse i Malmberget 17 januari 2018

17 januari 2018

En seismisk händelse inträffade i Malmberget kl. 16:57. Händelsen lokaliserades till Printzskölds hängvägg på nivå 776 meter och med en preliminär magnitud på 1,45 på den lokala skalan.

​Högsta vibrationen i samhället uppmättes på Hertiggatan 18 – T till 3,6 millimeter per sekund. Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: