Seismisk händelse i Malmberget 16 februari 2020

17 februari 2020

En seismisk händelse med magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 19:40 den 16 februari och lokaliserades till malmkroppen Partas hängvägg på –876 meters avvägning. Högsta vibrationerna i samhället uppmättes ill 4.85 mm/s på Furuvägen – T. 

Samtliga värden från vibrationsmätare: