Seismisk händelse i Malmberget 15 oktober 2021

15 oktober 2021

En seismisk händelse med preliminär lokal magnitud på 1,6 inträffade klockan 21.20 fredag 15 oktober. Händelsen lokaliserades till 874 meters avvägning i Hoppets hängvägg.

Högsta vibration ovan jord uppmättes till 2,8 mm per sekund på Furuvägen 16.