Seismisk händelse i Malmberget 15 maj 2015

15 maj 2015

Fredag 15 maj klockan 05.49 inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,9 på LKAB:s lokala skala. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 727 meters avvägning.

Fredag 15 maj klockan 05.49 inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,9 på LKAB:s lokala skala. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 727 meters avvägning*. Högsta vibration i samhället var 5,2 mm per sekund vid Konsum Malmberget.

*727 meters avvägning betyder att punkten ligger 727 meter under Välkommabergets topp, där nollpunkten är satt för gruvans koordinatsystem. Detta görs för att få ett höjdsystem som är gemensamt för alla delar av gruvan, eftersom avståndet till markytan kan variera på grund av landskapets form.