Seismisk händelse i Malmberget 15 januari 2020

15 januari 2020

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget kl. 11.00 den 15 januari. 

Händelsen har lokaliserats till ViRi hängvägg på 985 meters avvägning. 

Största vibration i samhället har uppmätts på Furuvägen 16: 1,4 mm/s.