Seismisk händelse i Malmberget, 15 januari 2022

15 januari 2022

En seismisk händelse inträffade klockan 21:11 i Malmbergsgruvan lördagen den 15 januari. Händelsens  magnitud uppgick till 17 på den lokala skalan och är lokaliserad till malmkroppen Printzskölds hängvägg på 525 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4 B-T 4,20 mm/s

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: