Seismisk händelse i Malmberget 15 december 2022

15 december 2022

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,7 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde 2022-12-15 Kl:19:00:20 och har preliminärt lokaliserats till ViRi Liggvägg på – 1159 meters avvägning.
Högsta vibration, 2,25 mm/s, i samhället uppmättes på Österlångvägen 109-L.

Uppmätta vibrationer på övriga mätare:

G:a Malmstaskolan-L 2,00 mm/s
Malmstavägen 11-L 1,80 mm/s
Genvägen 2-T 1,75 mm/s