Seismisk händelse i Malmberget 14 januari 2022

14 januari 2022

En seismisk händelse med en magnitud på 2,2 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. Händelsen skedde klockan 10:12 fredagen den 14 januari och har lokaliserats till malmkropparna Fabian och Kaptens liggvägg på 714 meters avvägning.  

En fortsatt övervakning av seismiken pågår och området Kapten/Fabian är avstängt ovanför nivå 815 tills den seismiska aktiviteten avtagit. Då ska besiktning genomföras.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Södra Kungsallén 10 (T) 20.9 mm/s.

Utslag på övriga fast installerad vibrationsmätare: