Seismiska händelser i Malmberget 14 december 2022

14 december 2022

Två seismiska händelser har inträffat i Malmberget under onsdag 14 december. Den första med en preliminär magnitud på 1,6 och den andra med en preliminär magnitud på 1,51 enligt den lokala skalan.

Den första händelsen inträffade kl. 00:10:55 och har lokaliserats till ViRi hängvägg på – 1266 meters avvägning.
Högsta vibration i samhället uppmättes på Österlångvägen 109-L: 3,95 mm/s.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare:

Mätpunkt Maxvärde
Genvägen 2 – T 2,3 mm/s
Malmstavägen 11 – T 1,8 mm/s
G:a Malmstaskolan – L 0,8 mm/s

Den andra händelsen inträffade kl. 15:23:14 och lokaliserades i Alliansens hängvägg på -640 m avvägning. Inga vibrationer uppges ha uppmätts på mätare ute i samhället.