Seismisk händelse i Malmberget 13 oktober 2021

13 oktober 2021

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,7 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade klockan 20.02 onsdagen den 13 oktober och har preliminärt lokaliserats till Fabians liggvägg på 1003 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället uppmättes på Södra Kungsallén 10-L: 1,6 mm/s.