Seismisk händelse i Malmberget 13 mars 2020

13 mars 2020

En seismisk händelse med magnitud på 1,3 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 12:07 den 13 mars och har lokaliserats till Parta hängvägg på – 961 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16 T: 4,45 mm/s.

Utslag på övriga vibrationsmätare: