Seismisk händelse i Malmberget 13 februari 2022

13 februari 2022

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen inträffade kl. 18:22:47 den 13 februari och har lokaliserats till Printzskölds hängvägg/takskiva på 854 meters avvägning. Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B-T: 3,14 mm/s.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: