Seismisk händelse i Malmberget 13 december 2015

13 december 2015

Klockan 00.37 den 13 december inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,6 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Fabians malmkropp på 951 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Murgatan 1-L: 7,40 mm/s. Närliggande område är besiktat, inga avvikelser noterade.

Klockan 00.37 den 13 december inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,6 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Fabians malmkropp på 951 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Murgatan 1-L: 7,40 mm/s. Närliggande område är besiktat, inga avvikelser noterade.