Seismisk händelse i Malmberget 12 september 2016

12 september 2016

En seismisk händelse inträffade kl 19:37 måndag den 12 september. Händelsen har lokaliserats till 1034 meters avvägning i malmkroppen Hoppets liggvägg med preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,6.

En seismisk händelse inträffade kl 19:37 måndag den 12 september. Händelsen har lokaliserats till 1034 meters avvägning i malmkroppen Hoppets liggvägg med preliminär magnitud enligt den lokala skalan på 1,6. 

Bergmekaniker kontrollerar området i närheten av händelsen. Inga bergutfall, men händelsen har känts av i gruvan. Högsta vibrationen i Malmberget uppmättes till 1,30 mm per sekund på Sveavägen 7.