Seismisk händelse i Malmberget 12 september 2023

12 september 2023

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Parta i Malmberget den 12 september kl. 10:42. Händelsen hade en magnitud på 1,2 enligt den lokala skalan och lokaliserades till hängväggen på -1090 meters avvägning.

Händelsen genererade mindre vibrationer i samhället men alla värden för händelsen ligger under gränsvärdena sett till LKAB:s rutiner.