Seismisk händelse i Malmberget 12 mars 2023

15 mars 2023

Efter omprocessering uppfyller den seismiska händelsen kriterierna för rapport.

En seismisk händelse inträffade den 12 mars i malmbergsgruvan. Lokal magnitud beräknades till 1,51 och händelsen lokaliserades till malmkroppen Alliansens hängvägg på -717 m avvägning.

Högsta uppmätta värde på fast installerade mätare i samhället: