Seismisk händelse i Malmberget 11 februari 2023

11 februari 2023

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,59 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 04:48 lördag den 11 februari och har preliminärt lokaliserats till malmkroppen Dennewitz på -1119 meters avvägning.


Högsta vibration ute i samhället: Österlångvägen 109-T: 0,70 mm/s.

Uppdaterad information kl 15:30:

Efter omprocessering så är ej magnituden eller lokaliseringen längre preliminära. Magnituden är omprocesserad till 1,41 och lokaliseringen är fortsatt i malmkroppen Dennewitz däremot flyttades händelsen ner några meter till -1123 meters avvägning. Ingen vidare rapportering av händelsen då den ej uppfyller våra kriterier för rapportskrivning.