Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 11 december 2017

11 december 2017

En seismisk händelse inträffade klockan 05:15 den 11 december i malmkroppen Fabians hängvägg i Malmberget. Händelsen inträffade på 416 meters avvägning och hade en magnitud på 1,3 enligt den lokala skalan.

Högsta vibrationen i samhället uppmättes till 2,4 mm/s på Murgatan 1.

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: