Seismisk händelse i Malmberget 28 januari 2011

28 januari 2011

En seismisk händelse har inträffat kl 09.03 fredag 28 jan. Händelsen inträffade i malmkroppen Dennewitz hängvägg nivå 546. Storlek på händelsen var 2,3 på lokala skalan.

Skakningen kändes i stora delar av Malmberget. Inga skador har rapporterats från gruvan. Ett fåtal personer i gruvan har känt av händelsen. Besiktningar har genomförts i gruvan. Inga skador har påvisats.