Seismisk händelse i Malmberget 10 oktober 2015

10 oktober 2015

Klockan 03.39 den 10 oktober inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,9 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 606 meters avvägning. Högsta uppmätta vibration: Konsum Malmberget: 2,65 mm/s. Inga skador rapporterade från gruvan. Produktionssprängning och lastning var redan stoppad i Printzsköld på grund av tidigare seismisk aktivitet.

Klockan 03.39 den 10 oktober inträffade en seismisk händelse med magnitud 1,9 på den lokala skalan. Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på 606 meters avvägning.

Högsta uppmätta vibration: Konsum Malmberget: 2,65 mm/s. Inga skador rapporterade från gruvan. Produktionssprängning och lastning var redan stoppad i Printzsköld på grund av tidigare seismisk aktivitet.