Ytterligare seismisk händelse i Malmberget 10 maj 2017

10 maj 2017

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Printzskölds takskiva kl 10:58 onsdag 10 maj. Händelsen uppmätte magnituden 2,4 enligt den lokala skalan.

Händelsen inträffade på 685 meters avvägning och högsta vibration i samhället uppmättes på Konsum Malmberget: 14,7 mm/s.För närvarande råder det förhöjd seismisk aktivitet i Printzsköld takskiva.