Seismisk händelse i Malmberget, 10 juni 2022

10 juni 2022

En seismisk händelse med en preliminär magnitud på 1,5 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget. 

Händelsen inträffade klockan 19:49 den 10 juni och har preliminärt lokaliserats till Printzsköld hängvägg på -980 meters avvägning. 

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B-T: 3,55 mm/s.