Seismisk händelse i Malmberget 10 april 2023

10 april 2023

En seismisk händelse med en magnitud på 2,46 enligt den lokala skalan har inträffat i Malmberget.

Händelsen skedde kl. 18:16 den 10 april och har lokaliserats till malmkroppen Alliansen hängvägg på -586 meters avvägning.

Högsta vibration ute i samhället: Södra Kungsallén 10-T: 5,45 mm/s.

Utslag på övriga vibrationsmätare: