Seismisk händelse i Malmberget, 1 oktober 2020

2 oktober 2020

En seismisk händelse inträffade i Malmberget kl. 21.30 på torsdagskvällen.

Händelsen lokaliserades till Dennewitx hängvägg på 839 metersnivån. Högsta vibration var på Sveavägen med 1,35 mm/s.

Vibrationsmätning: Sveavägen 7-L 1,35 mm/s   Furuvägen 16-T 1,25 mm/s   Kaptensvägen 4 B-T 0,60 mm/s   Malmstavägen 11-T 0,60 mm/s   G:a Malmstaskolan-T 0,60 mm/s   Eriksgatan 14-L 0,60 mm/s   Järnvägsgatan 19-V 0,55 mm/s   Västra Gränsgatan 8-T 0,55 mm/s   Södra Kungsallén 10-T 0,45 mm/s