Seismisk händelse i Malmberget 1 maj 2021

1 maj 2021

En seismisk händelse inträffade lördagen den 1 maj klockan 10:06 i malmkroppen Dennewitz på 1100 meters avvägning.

Händelsens magnitud uppgick till 1,10 på den lokala skalan och området är tills vidare avstängt, på grund av fortsatt seismisk aktivitet. Skador har uppstått i ett produktionsområde sedan ett bergutfall inträffat. Ingen medarbetare har befunnit sig i den direkta närheten av händelsen och en rutinmässig utredning kommer att genomföras. 

Utslag på fast installerade vibrationsmätare: