Seismisk händelse i Kiruna 2 augusti 2015

2 augusti 2015

Under lördagen den 1 augusti inträffade en seismisk händelse i Kirunagruvan.

En seismisk händelse inträffade i Kiruna under jord den 1 augusti 2015 kl. 14:00 med magnitud om 2,0 på LKAB:s lokala skala. Händelsen inträffade i gruvans hängvägg.