Seismisk händelse i Kiruna 22 september 2014

22 september 2014

En seismisk händelse med lokal magnitud 1,7 inträffade lördagen den 20 september klockan 12:23.

En seismisk händelse med lokal magnitud 1,7 inträffade lördagen den 20 september klockan 12:23.

Händelsen lokaliserades till hängväggen på nivå 650. Bergmekaniker har besiktat närliggande områden i gruvan och inga skador har rapporterats.