Seismisk händelse i Kirunagruvan den 24 september

24 september 2016

En seismisk händelse inträffade klockan 08.11 lördagen den 24 september i Kiruna i block 22 mellan nivåerna 1022 och 1051 mot schakt 222. Magnituden uppmättes till 1,8 på den lokala skalan. ​Den högsta vibrationen uppmättes på Brandstationen,1,55 mm per sekund.

En seismisk händelse inträffade klockan 08.11 lördagen den 24 september i Kiruna i block 22 mellan nivåerna 1022 och 1051 mot schakt 222. Magnituden uppmättes till 1,8 på den lokala skalan. ​Den högsta vibrationen uppmättes på Brandstationen,1,55 mm per sekund.

Läs mer om seismiska händelser.

Läs om varför LKAB använder en lokal magnitudskala.

Läs om seismiska händelser och säkerheten i LKAB:s gruvor.