Seismisk händelse i Kiruna 15 juni 2023

15 juni 2023

Klockan 17:30 sker en seismisk händelse på 958 meters djup i Kirunagruvan. Händelsen är lokaliserad till hängväggen i block 15 och magnituden på händelsen uppgick till 1,48 på den lokala skalan.

Det handlar om en enskild händelse som inte gav ökad seismisk aktivitet i hängväggen. Den påverkade inte heller  verksamheten eftersom den har skett i ett område utanför gruvans infrastruktur. 

Högsta vibration i samhället:

Bergmästaregatan 8 – 2,75mm/s L

Värmeverket – 1,85mm/s T

Konduktörsgatan 11 B – 1,80mm/s TSteinholtzgatan 20 – 1,45mm/s T

Händelsen har koordinaterna:

Z: -793,7

X: 6437,0

Y: 1464,9