Seismisk händelse i Kiruna 16 oktober 2015

16 oktober 2015

Kl. 22:20:29 den 16 oktober inträffade en seismisk händelse med lokalisering i hängväggen: x:6518 y:2459 z:-709, magnitud 1,77 på den lokala skalan. Rörelsen är ett skjuvbrott (Es/Ep 23,2), inga utfall eller uppsprickningar finns inrapporterade då händelsen inträffade i hängväggen.

Kl. 22:20:29 den 16 oktober inträffade en seismisk händelse med lokalisering i hängväggen: x:6518 y:2459 z:-709, magnitud 1,77 på den lokala skalan. Rörelsen är ett skjuvbrott  (Es/Ep 23,2), inga utfall eller uppsprickningar finns inrapporterade då händelsen inträffade i hängväggen.