Seismisk händelse i Kiruna 15 november 2018

15 november 2018

En seismisk händelse inträffade i kirunagruvan torsdagen den 15 november klockan 12:31:56. Händelsen inträffade i gruvans liggvägg.

Händelsen har följande koordinater: X6203 Y4803 Z-721 och en lokal magnitud på 1,58. Inga vibrationer i samhället har uppmäts och inga skador på berget är inrapporterade.