Seismisk händelse i Kiruna 8 augusti 2015

8 augusti 2015

En seismisk händelse med magnitud 1,5 på den lokala skalan inträffade idag lördag den 8 augusti kl 12.29.

En seismisk händelse med magnitud 1,5 på den lokala skalan inträffade idag lördag den 8 augusti kl 12.29.

Händelsen har lokaliserats till Sjömalmens hängvägg Y 1107.3 X 6314.3 Z-734.7. Högsta vibration har uppmätts vid Lingonstigen till 1.15 mm/s.

Inga särskilda åtgärder vidtagna för tillfället då sannolikheten för skador i gruvans infrastruktur bedöms som obefintlig.