Seismisk händelse i Kiruna 9 april

9 april 2020

​En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan klockan 01:40 med en lokal magnitud på 1,44.  

​Händelsen inträffade i gruvans liggvägg. Området är skrotat och förstärkt.

Högsta markvibration uppmättes till 0,7mm/s vid brandstationen.