Seismisk händelse i Kiruna den 7 februari

7 februari 2018

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvans hängvägg onsdag den 7 februari kl 06:54.

Händelsen lokaliserade till 757 meters avvägning och hade en preliminär magnitud på 1,76 enligt den lokala skalan. Högsta vibration i samhället har uppmätts till 0,81mm/s vid Skolgatan 14.

Läs mer om varför seimiska händelser uppstår

Hur bevakar LKAB den seismiska aktiviteten