Seismisk händelse i Kiruna 6 mars 2018

6 mars 2018

En seismisk händelse inträffade i kirunagruvan tisdagen den 6 mars klockan 16:49. Magnituden uppgick till 1,6 på den lokala skalan och högsta vibration uppmättes till 0,55 mm/s på Skolgatan 14.  ​

Händelsen skedde i gruvans hängvägg med följande koordinater: X6459, Y1590, Z-840. Inga skador på berget är inrapporterade.