Seismisk händelse i Kiruna 31 augusti 2019

31 augusti 2019

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvans hängvägg den 31 augusti kl 07:37. Händelsen hade en preliminär magnitud på 1,63 enligt den lokala skalan och koordinaterna: X6278, Y1421, Z-798.

Högsta vibration i samhället uppmättes till 0,5mm/s vid Skolgatan 14.