Seismisk händelse i Kiruna 3 december 2022

3 december 2022

En seismisk händelse har inträffat i Kiruna med en magnutid på 1,83 enligt den lokala skalan.

Händelsen inträffade den 3 december klockan 07.18 och har lokaliserats till liggväggen på 1 185 meters avvägning, block 34. Högsta vibration i samhället uppmättes till Bromsgatan 1,20 mm/s.